۱۴ آذر ۱۳۸۴

موزیک گوش دادن مام داستانه ها

متال جاز الکترونیک متال

چرا دوباره دارم متال گوش می دم
مادر این isis رو گاییدم
نه سپوزیدم
این مدل های liguistic پیش بینی میکنن ممکنه یهو یه کلمه مرده به زبان برگرده و باز مصطلح شه
یه مثالشم همین سپوختن

یه کس شعری هم گفته بودم توهم بینایی رو مدل کردن
الان که اصل مقاله هه رو خوندم فهمیدم که بد کس گفتم

در واقع یارو اومده گفته شکل هایی که ما تو توهم بینایی می بینیم (کاملا هم محدود کرده که توهم چی هست) بازتاب شکل ارتباطات مدارات نورونی مغزمونه
البته ریاضیش خیلی خفن بود بستمش

اصلا من چرا این قدر کس میگم
تا یه چیز میبینم عین این آدم های ندید بدید جو سازی میکنم

از این به بعد بسپوزیم
در تبعیت از نظریاتمون