۱۵ آذر ۱۳۸۴

یه داور تو کلمبیا خطای هند دروازه بان رو گرفته

دروازه بانه توپ رو گرفته
داوره هم خطا گرفته نقطه پنالتی رو با قطعیت نشون داده

احمدی هم فردا میخواست بره پلی تکنیک