۱۰ آذر ۱۳۸۴

سیامک رو جدیدا نمیشه برد
تو هر بازی ای جفت شیش میاره
حتی شطرنج
برنده به ذات شده کس کش