۱۵ آذر ۱۳۸۴

یه دختری بعد یه سال و چند ماه دوستی با دوس پسرش یه پیشنهادی از پسر همسایشون برا دوستی دریافت میکنه
دختره هم که هم از دوست پسرش خوشش میومده هم از پسر همسایه به پسره نه نمیگه

حالا منو تصور کنید که دارم به دختره میگم بابا خیانت چیزی نیست که
ناراحت نباش آدم از این کارا زیاد می کنه

آدم هر کاری ممکنه بکنه

فاک ایت

آدم هر کاری رو نمی‌کنه حاجی
اینو از من داشته باش