۱۴ آذر ۱۳۸۴

از آدم های با دو حالت پایه خوشم نمیاد
خوب یا بد
دهه هفتادی یا امروزی
دوست یا دشمن
آروم یا عصبانی
هی دارن بین این دو تا فلیپ فلاپ میکن

آدم به سنین بالاتر میرسه پیچیدگی رو ستایش میکنه
و افزایش تعداد حالت ها رو