۳۰ فروردین ۱۳۸۴

من و درخت گیلاس دم در دوست شدیم.
هر وقت می‌بینمش لبخند میزنم و اونم در جواب خم میشه و با بوی شکوفه هاش غافلگیرم می‌کنه.

هیچ نظری موجود نیست: