۱۳ فروردین ۱۳۸۴

به خاطر همه اون آدم های خوبی که من می‌شناختم و شکننده و آسیب پذیر بودن

ریدم تو هر چی ابر انسان و انسان برتر دیگر شکن خود جلو برنده.
ریدم تو نیچه.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

mortgage rates