۲۵ فروردین ۱۳۸۴

tool که گوش میدم حس میکنم یه درختم و یکی یه تبر گرفته دستش و از طرف کندش افتاده به جون ریشه و تنه و شاخه هام.

tool گوش بدید!

هیچ نظری موجود نیست: