۳ اردیبهشت ۱۳۸۴

اینقدر یعنی شما پایه آهنگید؟ مثل اینکه این پهنای باند روزانه sharemation جوابگوی استقبال شما عزیزان نبوده. من معذرت میخوام. دلم نمیومد کیفیت آهنگه رو بیارم پایین کوچیکش کنم. اگه نتونستید دانلودش کنید هم باز یه امتحان بکنید. دانلود میشه.

هیچ نظری موجود نیست: