۲۶ مهر ۱۳۸۹

مگس سرکه

اگر شما هم به دلیل زندگی مجردی یا به انتهای خط رسیدن یا مشغله آشغال‌هایتان را بیرون نمی‌گذاشته اید و آشپزخانه‌ی شما مثل من پر از این مگس‌های ریز شده است، خدمتتان عرض کنم که کارتان در آمده است. این موجودات سمج رکورددار سرعت تولید مثل در دنیای جانوران هستند و هر نوع حشره‌کشی رویشان امتحان کنی، یکی شان هم در برود (که ظاهرا همیشه می رود) در عرض دو روز دوباره می شوند هزار تا. رسما اگر ندانید که چه جوری حسابشان را برسید تا ابد مهمان آشپزخانه شما خواهند بود.

حالا چگونه از دست این موجودات خلاص شویم؟ طبق تجربیات من طی یکی دو هفته نبرد نفس‌گیر با روش زیر می‌شود به طور کامل از دست این دوستان خلاص شد:
اول آشغال‌ها را بگذارید بیرون. آشپزخانه را که تمیز کردید یک ظرف کوچک را پر از سرکه سیب کنید (اگر خواستید آن را کمی با آب رقیق کنید). بعد کمی مایع ظرف‌شویی به سرکه مربوطه اضافه کنید و کمی هم بزنید تا مایع ظرف شویی حل شود اما کف نکند. ظاهرا این مگس‌ها سرکه سیب خیلی دوست دارند. اگر مایع ظرف شویی اضافه نکنید مگس ها می‌آیند روی سرکه می‌نشنینند سرکه‌شان را میل می‌کنند و بعد باز پرواز می کنند میروند پی کارشان. اما مایع ظرف شویی را که اضافه کنید نیروی جسبندگی آب سرکه بیشتر می شود و مگس ها دیگر نمی‌توانند از روی سرکه بلند شوند و نتیجه در سرکه غرق می شوند. تله سرکه‌ای خود را بگذارید در آشپزخانه. بعد یکی دو روز می‌بینید همه مگس‌های سرکه‌ی آشپزخانه در تله‌ی سرکه ای شما غرق شده اند.

حتی ممکن است این پیروزی چنان شما را خوشحال کند که از در زندگی خود معنی‌ای بیاید و شاداب به عضو سازنده‌ای از اجتماع تبدیل شوید.