۳ اردیبهشت ۱۳۸۴

حرفهای بدیهی!

خب من اگه بر گردم تحلیلی از مرگ پاپ ارائه بدم یا از این و اون نقل قول کنم یا بگم لینوکس خیلی باحاله و مایکروسافت کیر مومنینه حرف غیر بدیهی زدم؟

هرچی بچه کونی هست واسه ما شده عالم آگاه به اسرار جهان.

هیچ نظری موجود نیست: