۱ اردیبهشت ۱۳۸۴

از فوتسال شروع کنیم و به یه نتیجه ای اجتماعی برسیم؟

دارم روانی میشم
این چه گروهیه آخه

آها فوتسال
ببینید بره های کوچک من
امروزه حتی تولید علم هم گروهی انجام میشود و دوران تک دانشمندان بزرگ سر آمده است
با هم بودن روح دنیای امروز است

چیزی بیشتر از مصلحت، اخلاق و عقل فردی واقعا وجود دارد
ماها جزیره هایی تنها و بی نیاز در این دنیا نیستیم و عمیقا به هم نیاز داریم

دنیا های ما از هم جدا نیست. هر کس در ذهن خود گیر نیفتاده است. و این با هم بودن به ما کیفیاتی از زندگی و لذت میدهد که قبلا تصورش را هم نمی توانستیم بکنیم.

این با هم بودن نه بر شالوده مصلحت که بر معمایی عمیق استوار شده که گونه بشر را به جلو می راند.

پس؟
فوتسال گل کوچیک نیست. همه رو دریبل نکن و بزن تو گل. پاس بده.
آفرین.


چیزی رو که گوش میدادم برای مدت محدودی upload میکنم اینجا. دانلودش کنید و گوش بدید.

هیچ نظری موجود نیست: