۲۹ فروردین ۱۳۸۴

می دونید اسکل کیه؟

خوننده های این وبلاگ ؟


نه. اسکل یه پرنده دور اندیشه که به جای تن پروری تمام بهار و تابستون رو میره دنبال غذا و هی اقلام غذایی رو این ور و اون ور چال میکنه. البته اسکل یه عیب کوچیک هم داره.
زمستون که میشه یادش میره غذا ها رو کجا چال کرده بوده و در نتیجه کل زمستون رو داره دنبال چیزایی که چال کرده بود میگرده.

قصه تموم شد. من برم شام بخورم.

هیچ نظری موجود نیست: