۱۳ مهر ۱۳۸۶

من از طعنه آمیز حرف زدن خیلی خوشم میاد. اینکه یه چیزی بگی بعد یه چیز دیگه منظورت باشه. من همیشه سرگرمیم این بوده می شینم با ملت حرف های طعنه آمیز می زنم اونا هم هنگ می کنن کیف می کنم. ملت هم به نوبه خودشون می گن من کسخلم. سر همین قضیه هم خونه ای های سابقم به من می گفتن تقی شیشه. البته اینجا تقی نام مستعار منه و اسم اصلیم نیست. شیشه هم منظور ماده مخدر خطرناک و خانمان سوزه. اسم خارجی این طعنه آمیر حرف زدن رو هم نمی دونستم که تو چین بهش پی بردم. اونجا به یه دختر آمریکایی بر خوردم که طعنه آمیز که حرف می زدم می فهمید چی میگم. بهم هم گفت اسم خارجی طعنه آمیز می شه sarcastic. منم در عوض بهش محسن نامجو دادم. دختره الان داره تو MIT دکترا میخونه.