۵ آبان ۱۳۸۶

آقا شرمنده من دیشب اعصاب نداشتم زذم وبلاگ رو آوردم پایین. الان پشیمون شدم می‌کنمش مثل اولش.