۱ مهر ۱۳۸۴

امروز مشاهده می کنیم که ارزشی به نام معرفت در رفاقت های مردونه مطرحه

شاشیدم تو این ارزش
و شاشیدم تو دهن هر کسی که معرفت معرفت میکنه

چند نفر از شما فقط به این دلیل این هنجار رو رعایت می کنین که با تصویری که این طوری ازتون ساخته میشه حال می کنید ها؟

چند نفر از شما در حق دیگران معرفت به خرج می دید چون انتظار دارین دیگران هم همین کار رو در حق شما انجام بدن؟

چند نفر از شما این هنجار رو رعایت می کنید چون اصولا به دلیل پخمگی توانایی رعایت نکردنش رو ندارید؟

چند تفر از شما با پیروی از این هنجار محبوبیت بین دیگران رو برای خودتون می خرید؟

چند نفر از شما از شنیدن واژه بی معرفت رگ گردنتون قلنبه می شه و داغ می کنید؟

چند نفر از شما به این دلیل دیگران رو همون جور که هستن می پذیرید که اون ها هم شما رو همون جور که هستید بپذیرن و احتمالا از اینکه گاهی کونشون رو پاره می کنید چشم پوشی کنند؟


معرفت!

باشه
از خر شیطون میام پایین

و به روابطی که آدم رو مطمئن میکنه که کسی به مزخرفی خودش تو دنیا هست
به تبادلات دو طرفه اعتماد به نفس و پذیرش اجتماعی
به مجالس عرق خوری و کس و کون تپونی
به لوازم کسب اطمینان از مورد توجه قرار داشتن
به لذات جمعی عمیقی که از در هم حل شدن حاصل میشود (خنده حضار)
به ایجاد امکان مقایسه خود با دیگران
به فرهنگ گی پست مدرن (حضار ترکیدند)
به حماقت
به عرضه عمومی حماقت
به تبادل حماقت

می گم معرفت
قول می دم

این سیامک هم این مطلب رو دید گفت این قدر نشاش سیل میاد