۶ شهریور ۱۳۸۶

هلیکوپتر را که روشن می کنی
بالا می روی
اما تو که موتور نداری
باید صدای موتور را در بیاوری
والا بالا نمی روی

اینجا می شوی مهندس آکوستیک
(وق وق)