۱۷ بهمن ۱۳۸۴

فرخ میگه باید یه اشکالی توی دختر هایی که به حرف های آدم گوش نمی دن و شخصیت آدم رو خیلی جذاب می دونن باشه

مام می خندیم متقابلا