۱۷ بهمن ۱۳۸۴

تئوری جالبیه نه؟

آمریکا نمی تونه القائده رو نابود کنه درست به همون دلیلی که مایکروسافت نمی تونه حساب لینوکس رو برسه.

البته به نظر ما ایرانی ها القائده تخم آمریکاست. آمریکا هم تخم اسراییل.