۱۲ آبان ۱۳۸۴

جایی شنیدم یا از خودم در آوردم؟

نمی دونم

فقط اینو می دونم
آدم اگه چپ هم باشه باید تو درون خودش باشه
تو بیرونش باید راست عمل کنه
و گرنه دنیا رو به گا میده
و خودشو

۲ نظر:

مالاريا گفت...

دقيقترش اينه که همون يارو در اومده بودگفته بود همون يارو که رفته بود سوزن بزنه دكتر ازش پرسيده بود چپ بزنم يا راست? يارو گفته بود دكتر اين کون ما رو سياسيش نكن بزن همون وسط بريم.

ناشناس گفت...

about tennis : 4 aces = one game 6games = one set