۱۰ آبان ۱۳۸۴

یکی از استادامون چند روز پیش یه چیزی گفت شبیه این:

خیلی از این ریاضیدانها که دیگه نتونستن تو کارشون خلاق باشن اومدن و یه سری کتاب راجع به خلاقیت نوشتن
به جایی هم نرسیدن بیچاره ها