۴ فروردین ۱۳۸۶

واقعا شکه شدم
نمی دونم چی بگم

یکی از کسایی که باهاش دم خور بودم برای یه دوره زمانی
مرده
تصادف کرده و طرف هم فرار کرده

کجا هم تصادف کرده؟ اکباتان. نزدیک خونه ما

نمی دونم لینک بدم یا نه
از این که یه مشت مرده پرست رو رونه وبلاگش کنم حالم بهم می خوره

فکر کنم باید منتظر نوبت خودم باشم