۲۲ خرداد ۱۳۹۷

باید سی و پنج سال از عمرم رو رد میکردم تا این رو بالاخره بفهمم: درد و رنچ و سرگردونی من طفیلی بخش خیلی کوچکی از درد و رنج و سرگردونی این دنیاست.