۶ فروردین ۱۳۸۹

این شهری که من توش هستم ایرانی زیاد دارد. ایرانی های اینجا به رسم همه ایرانی های در سراسر جهان می‌خواهند این آخر هفته دور هم حمع بشوند و نوروز را جشن بگیرند. بانی این این گرد هم آیی فرخنده هم انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه ما است. تا این جا کار بسیار عالی. اما وقتی ایمیل مهمانی آنها چند روز پیش به دست ام رسید دیدم نوشته لباس: business formal. برای آنهایی که نمی‌دانند business formal با formal یا لباس رسمی خودمان کمی فرق دارد. business formal یعنی لباس رسمی برای محل کار. برای مرد می‌شود کت شلوار و برای زن می‌شود هیلاری کلینتون یعنی کت و دامن. با حداقل آرایش و ظاهری جدی و کاری. حالا من مانده بودم این حضرات چرا نوع پوشش را در مهمانی سال نو ابرانی لباس رسمی کاری انتحاب کرده اند. اولا چرا لباس رسمی. مگر چه خبر است؟ مگر قرار نیست دور هم جمع شویم تا کمتر احساس تنهایی بکنیم؟ از من می‌شنوید آدم نباید سخت بگیرد. حالا به فرض که جو شما را گرفته و می‌خواهید لباس پلو خوریتان را بپوشید حالا چرا business formal؟ یعنی نمی‌دانند این جا در مهمانی ها اصولا حتی در رسمی‌ترین مهمانی ها زن ها business formal نمی‌پوشند و دوست دارند به خودشان برسند و لباس شب بپوشند؟ نکند معنی business formal را نمی‌دانند و یک چیزی پرانده‌اند.
بعد که سوالم را گوگل کردم فهمیدم چرا (همه سوال ها را باید از گوگل پرسید). ظاهرا وقتی یک مهمانی به طور خیلی نادر می‌گوید لباسش business formal است معنی اش این است می‌خواهد خانمها پوشیده باشند و خودشان را عرضه نکنند. بله دوستان دانشجوی دکتری ابر مسلمان روشن فکر نخبه در اینجا هم از انگشت کردن در زندگی دیگران و نوع پوششان دست بر نمی‌دارند. من از صبح دارم فکر می‌کنم چه چیزی باعت می‌شود که ایرانیان در آمریکا همزمان هم بخواهند کروات بزنند و هم بخواهند زنی با لباس باز جلوی آنها ظاهر نشود. البته این سوال را هم گوگل کردم اما گوگل این دفعه در جواب فحش های زشت به ما داد.

نتیجه می‌گیریم من از جشن گرفتن نوروزم در کنار ایرانیان اینجا بیشتر احساس تنهایی خواهم کرد. این مهمانی مجلل را هم نمی‌روم.