۱۸ آبان ۱۳۸۵

یه پست دفاعی دیگه:
این ایرانی هایی که اصولا فقط پینک-متالیکا-گانز-ساتریانی گوش می دن واقعا احمقن.