۱۰ مرداد ۱۳۸۵

آدم وقتی شروع میکنه کس شعر گفتن هر از چند گاهی باید رکورد خودش تو کس شعر گفتن رو بزنه والا جذابیتش رو از دست می ده.

مثلا اگه گفته من می دونم که دنیا دست کیه این دفعه باید بگه دنیا دست خود منه