۱۶ مهر ۱۳۸۶

امروز در خبر ها خواندم ناخون های هانی کرده را کشیده اند
هانی کرده همانی بود که خروس در وبلاگش نوشته بود نه
جا کش ها