۱۳ مهر ۱۳۸۶

خیلی وقته می خوام فونت بلاگم رو بکنم arial. این tahoma مثل میکی موس می مونه. خوانندگان میان اینجا یه مطلب جدی بحونن. نمیان که کارتون ببینن.