۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۴

چرا هیچ جای دنیا یه آدم تنبل رو به رسمیت نمیشناسن؟
کون گشادی حق ماست.

هیچ نظری موجود نیست: